☺ BONES ☺


naomi kaleela aka 2001_sadgirl_.psd
21 / biracial blk feminist / black studies major / musician @ MUNA/ where am i

ugly, twat


"Saccadic 1," 2009. Oil on Canvas. Cara Thayer & Louie Van Patten. 

"Saccadic 1," 2009. Oil on Canvas. Cara Thayer & Louie Van Patten.